Specialiojo ugdymo klasės

Vertybės

„Niekas nemoka visko – kiekvienas moka ką nors“

Simbolis

Boružė

Ritualai

,, Šiandien aš…..“ (naudojame nykščio simbolį: ryte mokiniai parodo nykščiu, kaip jie šiandien jaučiasi, kokios nuotaikos yra. Pakeltas nykštys į viršų – JAUČIUOSI GERAI :) , nuleistas nykštys – ESU LIŪDNAS :( ).

Istorijos bei legendos

Specialiojo ugdymo klasių simbolio „Boružė“  idėja kilo vykdant  projektą ,,Boružėlės kelias“: mokiniai tyrinėjo pavasarį atbundančią gamtą, skaitė pasakas, žiūrėjo animacinius filmus, dainavo dainas. Mokiniams labai patiko įgarsinta pasaka apie boružėles. Juos sužavėjo ši naudinga, graži, pastebima, visiems nešanti laimę maža dievo karvytė. Juodi taškeliai – tai dievulio pažymėjimas, jog boružėlės yra dievo vabaliukai. Kuo daugiau taškelių, tuo boružėlė vyresnė.

Būdami drauge, mokomės pakantumo, tolerancijos.

Pritaikytas mokymas

Specialiojo ugdymo mokytojai taiko ugdymo strategijas, atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir poreikius:

- praktine veikla, įrodymais grįstas mokymas;

- mokymas pagal mokymosi sunkumų pobūdį;

- alternatyvūs mokymo metodai, orientuojant į vaiko galių stiprinimą;

- „mokymosi draugo“ pagalba;

- mokytojo padėjėjo pagalba.

Dinamiška ir atvira ugdymo aplinka

Ugdymo proceso pritaikomumas:

(individualizuotos ir pritaikytos programos).

Fizinė aplinka:

keltuvas,

pandusas,

pritaikyti sanitariniai mazgai,

dideli, erdvūs kabinetai,

 

rekreacijos zonos, poilsio kampeliai.

Emocinė aplinka (pagalbos mokiniui specialistai, specialiojo ugdymo mokytojai, mokytojų padėjėjai, pozityvus bendraamžių požiūris, renginiai, projektai).

Socialinė pagalba (pavėžėjimas, maitinimas, bendrabutis).

Socialinių įgūdžių ugdymas (susipažinimas su artimiausia aplinka ir veiklų įgyvendinimas).

Boružės nominacijos:

  1. Kaip smagu-kad visiems padėt galiu!
  2. Nepraleidžiu pamokų- be priežasčių!
  3. Su žiniom – į platųjį pasaulį
  4. Žinau ir laikausi mokinio taisyklių
  5. Esu smalsus...

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai