Visos dienos mokykla

Visos dienos mokykla – užimtumo organizavimas vaikui visą dieną mokykloje. Švietimo ministrė Jurgita Petrauskienė, kalbėdama apie visos dienos mokyklos organizavimą akcentavo, jog tai yra daugelyje šalių įgyvendinta koncepcija. Mokykloje vykstančiam  gyvenimui po pamokų  ypatingai svarbu užimtumas, galimybė rinktis neformalias veiklas, galimybė paruošti namų darbus. Taip pat

svarbios erdvės, galimybės išeiti į lauką, atsipūsti, išsidūkti…

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos – daugiafunkciame centre nuo 2017 rugsėjo organizuojama visos dienos mokykla mokiniams, kurių tėvai pareiškė norą prašymais. Šia paslauga naudojasi apie 60 pradinių ir 5 klasių mokinių, kurie po pamokų mokykloje tobulina gyvenimo ir socialinius įgūdžius,  dalykines kompetencijas. Mokiniai visos dienos mokykloje pagal galimybes būna nuo 12 iki 19.30 vakaro. Dalis mokinių, važiuojančių su mokykliniais autobusais į namus, žaidžia,  paruošia pamokas.  Kitų mokinių tėvai gali būti ramūs, kad jų vaikai laiku nueis į neformaliojo ugdymo būrelius (sporto, šokio, baleto, teatro) ir po jų vėl grįš į visos dienos mokyklą bendrabutyje, kur mokyklos administracija sudarė galimybę ugdytis įvairius gebėjimus: kurti, kūrybiškai prisidėti prie darnaus vystymosi, gamtosaugos, aplinkosaugos tikslų įgyvendinimo,  tobulinti IKT,  sveiką gyvenseną ir judumą.

Visos dienos mokyklos mokytojai: Silva Žukauskienė, Janina Vainorienė, Dalia Baranauskaitė, Rasa Poškienė, mokytojos padėjėja Erik Jacytė  pasiruošę padėti vaikams ir jų tėvams turiningai ir saugiai ugdytis visos dienos mokyklos grupėse.

Pagal Vyriausybės programos priemonių planą, visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas bei įgyvendinimas numatytas 2018 metų antrą ketvirtį.

Vyriausybė sieks, kad nuo šiuo metu 2 proc. visos dienos mokyklą lankančių moksleivių, iki 2020 metų ši dalis išaugtų iki 20 procentų.

>

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai