Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas 2017 m. par. skaičius 2017 II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017  IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2018 II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
Direktorius 1 1377,58 1377,00 1300,60 1320,00 1320,00
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1079,82 1079,00 1300,60 1320,00 1320,00
Mokytojas 52 566,70 570,00 553,88 527,71 527,71
Pagalbą teikiantis specialistas(specialusis pedagogas, logopedas,psichologo asistentas,socialinis pedagogas, bibliotekininkas) 5 539,35 539,00 656,95 737,20 737,20
Mokytojo padėjėjas 8 459,00 380,00 425,60 368,07 368,07
Aplinkos administravimo specialistas (pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorius, valgyklos vedėjas, kompiuterių priežiūros specialistas) 5 648,30 624,88 748,32 700,21 700,21
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas) 14 460,00 380,00 432,50 400,00 400,00
Vairuotojas 2 472,00 514,00 522,00 521,00 521,00
Valgyklos darbuotojas (virėjas, valgyklos darbininkas) 7 460,00 380,00 443,70 400,00 400,00
Bendrabučio darbuotojas (auklėtojas) 1,32 640,00 700,00 334,42 400,00 400,00
Bendrabučio darbuotojas (budėtojas) 2 340,00 320,00 330,00 330,00 330,00
Sargas 3 490,00 438,31 452,21 483,33 497,20

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai