Darbo užmokestis

INFORMACIJA APIE KURŠĖNŲ PAVENČIŲ VIDURINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL SUTARTIS, DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas 2016 m. par. skaičius 2016 I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2016  II ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2016 IV ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 I ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis 2017 III ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis
Direktorius 1 1271,61 1271,61 1377,58 1377,00 1300,60
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 985,92 985,92 1079,82 1079,00 1300,60
Mokytojas 52 546,95 546,95 566,70 570,00 553,88
Pagalbą teikiantis specialistas(specialusis pedagogas, logopedas,psichologo asistentas,socialinis pedagogas, bibliotekininkas) 5 562,85 562,85 539,35 539,00 565,95
Mokytojo padėjėjas 5 367,50 367,50 459,00 380,00 425,60
Aplinkos administravimo specialistas (pavaduotojas ūkio reikalams, sekretorius, valgyklos vedėjas, kompiuterių priežiūros specialistas) 5 565,98 565,98 648,30 624,88 641,58
Pastatų ir aplinkos priežiūrą atliekantys darbuotojai (darbininkas, valytojas, kiemsargis, rūbininkas-budėtojas) 14 335,00 335,00 460,00 380,00 384,22
Vairuotojas 2 472,00 472,00 472,00 514,00 481,72
Valgyklos darbuotojas (virėjas, valgyklos darbininkas) 6 335,00 335,00 460,00 380,00 402,00
Bendrabučio darbuotojas (auklėtojas) 1 623,00 623,00 640,00 700,00 348,65
Bendrabučio darbuotojas (budėtojas) 2 262,34 262,34 340,00 320,00 330,00
Sargas 3 368,25 368,25 490,00 438,31 512,00

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai