Pedagoginio darbuotojo pavardė,vardas Bendras pedagoginis stažas Darbo stažas šioje mokykloje Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė  Klasė/mokomasis dalykas Auklėjamoji klasė
NemunaitėAušra 25 17 Tikybos mokytoja metodininkėFizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis,tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  10a tikyba 7a,7b,8b,9a,10a fizika
ČepasRemigijus 20 9 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis,tikybos mokytojas 1a,2a,2b,3a,4a,4b,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,10b tikyba
FelicijaPigulevičienė 17 17 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis,etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a,7b,8a,9a,10a etika
JovitaStočkienė 15 15 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a, 6b lietuvių kalba 6b
DomeikytėVeronika 37 30 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 8a,10b lietuvių kalba
JūratėSatkauskienė 30 16 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,9b lietuvių kalba 6a
LipskienėDalia 22 12 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a,7b,9a lietuvių kalba 9a
VestartienėLigita 15 10 Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b anglų kalba
KatilienėJurgita 16 16 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 6a,6b,7b,9a,10a,10b anglų kalba
VaitkuvienėSigita 15 16 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 5a,7a,7b,8a,8b anglų kalba 5,6 ir 7,9,10 spec kl. anglų kalba 5a
 RiškienėStasė 18 18 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 6a,7a,7b,8b,9a,10a anglų kalba
AponkienėLaima 28 26 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis,rusų kalbosmokytoja 6b,9b,10b rusų kalba
GideikienėZita 35 35 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,rusų kalbosmokytoja 6a,7a,7b,8a,8b,9a,10a rusų kalba 7a
SviensienėDalia 34 34 Vokiečių kalbos mokytoja metodininkėRusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis,vokiečių kalbos mokytoja,rusų kalbosmokytoja 6a,6b,7b,8a,9a,10b vokiečių kalba
BagdonienėJelena 35 35 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis,matematikos mokytoja 7a,9a,9b matematika
ZovienėIrena 39 39 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis,matematikos mokytoja 6a,7b,8b,10a matematika 10a
GedaminskienėRasytė 26 19 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis,matematikos mokytoja 5b,6b,8a matematika 5b
MataitėAina 30 24 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis,matematikos mokytoja 5a,10b matematika 10b
GrakauskienėAda 35 18 Fizikos mokytoja metodininkė Aukštasis,fizikos mokytoja, 8a, 10b fizika5a,5b,6a,6b gamta ir žmogus
LevinskienėDanutė 19 13 Chemijos vyresnioji mokytoja Aukštasis,chemijos mokytoja 8a,8b,9a,10,10b chemija
PaulauskasPaulius 14 13 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,7b,9a,10a,10b informacinės technologijos,8b integruota IT į dalykų pamokas,5a,5b žmogaus sauga,neformalus švietimas
SamuilaRolandas 23 11 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,informacinių technologijų  mokytojas 5a,6a,6b,7a,7b,9a,10a, 10b informacinės technologijos,8a  integruota IT į dalykų pamokas,8a,8b,9a žmogaus sauga,
MajauskaitėJūratė 27 27 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis,istorijos mokytoja 5a,6a,7b,8a,9b,10a istorija 8a
ŠčipokasArvydas 31 26 Istorijos mokytoja metodininkas Aukštasis,istorijos mokytojas 10b istorija,9a,10a,10b pilietiškumo pagrindai
JokubauskienėDalia 31 18 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis,istorijos mokytoja 5b,6b,7a,8b istorija
ŠiušienėDaiva 21 21 Biologijos mokytoja Aukštasis,biologijos mokytoja,pradinių klasių mokytoja 7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b biologija
MatulevičienėEstera 19 10 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis,geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b geografija
GlodenienėRenata 24 20 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b pasaulio pažinimas,1a kūno kultūra
NavickienėIlona 37 24 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai1b 1b
DunauskienėAušra 23 23 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 2b
AlišauskienėBirutė 29 29 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai 4b
MažeikienėDalia 32 28 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 3b
PundzienėDaiva 22 20 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai 1a
ŠiuipienėAudronė 32 29 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
UrbonienėRegina 36 36 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 3a
KlenauskienėRima 36 30 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 2a
VainorienėJanina 31 24 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas
AkučkienėAla 16  16 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,6a,8a,8b,9a, technologijos7,9,10spec.kl.
StugienėAlma 34 30 Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b dailė,neformalus švietimas
KuodienėRita 30 27 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5b,6b,7a,7b,9b,10a,10b technologijos
JakelaitisArūnas 29 23 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b technologijos,5,6 spec.kl.
VielavičienėVaida 25 14 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis,muzikos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10bmuzika, neformalus švietimas 8b
PonomariovasValerijus 30 30 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis,fizinio lavinimo mokytojas 5b,6b,7a,8a kūno kultūra, neformalus švietimas
NavickasRamutis 29 18 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis,fizinio lavinimo mokytojas 9a,10a kūno kultūra, neformalus švietimas,
RadavičienėRita 16 16 Kūno kultūrosmokytoja metodininkėNeformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis,kūno kultūros mokytoja 6a,7a,8b,9a kūno kultūra, neformalus švietimas, 7b
JasnauskienėRegina 32 31 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis,fizinio lavinimo mokytoja 5a,10a kūno kultūra, neformalus švietimas
PučinskienėGintarė 16 16 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis,laisvalaikio pedagogė(socialinė pedagogė) neformalus švietimas,neformalus švietimas spec. kl.,
LideikienėLoreta 20 20 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis,pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas
SaldauskienėJūratė 21 19 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 5,6 kl.specialiojo ugdymo dalykai
BiknevičienėRenata 19 18 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 1,2 kl.specialiojo ugdymo dalykai
KaminskasRaimundas 18 15 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialiųjų klasių mokytojas 7-10 kl.specialiojo ugdymo dalykai
KulikauskasTomas 16 16 Vyresnysis judesio ir padėties mokytojas Aukštasis, gydomosios kūno kultūros mokytojas Fizinė veikla, kūno kultūra
DilinskienėErika 41 17 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokomieji dalykai
MarkauskienėRamunė 14 14 Vyresnioji specialioji pedagogė Aukštasis,  specialiųjų klasių mokytoja 7-10 kl., socialinių įgūdžių ugdymo kl. mokomieji  dalykai
KančauskienėRita 21 17 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 3,4 kl.specialiojo ugdymo dalykai
PoškienėRasa 20 15 Vyresnioji auklėtoja Aukštasis,gamtos ir geografijos mokytoja
Baranauskaitė Dalia 29 29 Auklėtoja Aukštasis,lietuvių kalbos mokytoja
PeldžienėOna  1 16 Bibliotekos vedėja Aukštasis,švietimo vadyba
ŽukauskienėSilva 34 28 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
NovogreckienėGražina 19 19 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė
KulikauskienėIeva 10 10 Vyresnioji logopedė Aukštasis, logopedė
RupšienėDana 11 11 Socialinė pedagogė metodinikė Aukštasis,socialinė pedagogė
BacevičiūtėJovita 3 3 Psichologo asistentas Aukštasis,psichologė
 BanienėJanina 39 39 II vadybinė kategorijaAnglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja
VaitkienėGita 23 23 II vadybinė kategorijaSpecialioji pedagogė metodininkė Aukštasis,specialiųjų klasių mokytoja