Pedagoginio darbuotojo pavardė, vardas Pedagoginis stažas Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė  Klasė/mokomasis dalykas Auklėjamoji klasė
Nemunaitė Aušra 27 Tikybos mokytoja metodininkėFizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis, tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a fizika
Čepas Remigijus 22 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis, tikybos mokytojas 4a,4b,5a,5b,6b,7b,8a,8b,8c,9a tikyba
Pigulevičienė Felicija 19 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis, etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a,8a,8c,9a,10a etika 8c
Stočkienė Jovita 17 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 7a, 8b, 8c lietuvių kalba 8b
Domeikytė Veronika 39 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6a,10a lietuvių kalba
Satkauskienė Jūratė 32 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6b,7b,8a lietuvių kalba 8a
Lipskienė Dalia 24 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,5b,9a lietuvių kalba
Vestartienė Ligita 17 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b,5a anglų kalba, 5,6 spec. kl. anglų kalba 5a
Katilienė Jurgita 18 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 5a,5b,6b,8a,8c,10a anglų kalba
Vaitkuvienė Sigita 18 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 6a,7a,8b,8c,9a anglų kalba, 7,9,10 spec. kl. anglų kalba 7a
Riškienė Stasė 20 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja 4a,4b,5b,6b,7b,8a,9a anglų kalba
Aponkienė Laima 21 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6a,7b rusų kalba
Gideikienė Zita 37 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, rusų kalbos mokytoja 6b,7a,8a,8b,8c,9a,10a rusų kalba 9a
Žukauskienė Vilma Vokiečių kalbos mokytoja Aukštasis, vokiečių kalbos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a
Bagdonienė Jelena 37 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 5a,5b,9a matematika
Gedaminskienė Rasytė 28 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis, matematikos mokytoja 6b,7b,8b,8c,10a matematika 7b
Mataitė Aina 31 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis, matematikos mokytoja 6a,7a,8a matematika
Tautkevičienė Lina 30 Chemijos mokytoja Aukštasis, chemijos mokytoja 8a,8b,8c,9a,10a chemija
Paulauskas Paulius 15 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,6b,7a,9a  informacinės technologijos,5a,5b,9a žmogaus sauga, neformalus ugdymas 6b
Samuila Rolandas 25 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, informacinių technologijų  mokytojas 5a,5b,6a,7a,7b,9a,10a informacinės technologijos,8a,8b,8c žmogaus sauga
Majauskaitė Jūratė 29 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5a,6b,7a,8a,9a,10a istorija, 9a,10a pilietiškumo pagrindai
Jokubauskienė Dalia 33 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis, istorijos mokytoja 5b,6a,7b,8b,8c istorija
Šiušienė Daiva 23 Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis, biologijos mokytoja, pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a gamta ir žmogus/biologija  6a
Matulevičienė Estera 22 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis, geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a geografija, 9a ekonomika ir verslumas, 5a,5b,6a,6b pasirenkamasis dalykas „Finansinio raštingumo pradžiamokslis“
Glodenienė Renata 26 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 1b
Navickienė Ilona 39 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 3a
Dunauskienė Aušra 25 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai 4b
Ališauskienė Birutė 31 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai 2b
Mažeikienė Dalia 34 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 1a
Pundzienė Daiva 24 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
Šiuipienė Audronė 34 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 2a
Klenauskienė Rima 38 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
Vainorienė Janina 33 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja 4a neformalus švietimas
Akučkienė Ala 18 Technologijų mokytoja metodininkė,Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytojaAukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė 7a,8a technologijos,5,6 spec. kl.,7,8,9lav. kl.
Stugienė Alma 36 Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a dailė, neformalus ugdymas
Kuodienė Rita 32 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7b,8b,8c,9a technologijos
Jakelaitis Arūnas 31 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis, piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,8a,8b,8c,9a,10a technologijos,7,8,9,10 spec.kl., 9 lav. kl.
Vielavičienė Vaida 27 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja 1a,1b,3b,5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,8c,9a,10a muzika, neformalus ugdymas
Ponomariovas Valerijus 32 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 7b,8c,9a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Navickas Ramutis 31 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis, fizinio lavinimo mokytojas 3a,5a,6a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Radavičienė Rita 18 Kūno kultūros mokytoja metodininkė, neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, kūno kultūros mokytoja 4a,5b,8a,8b kūno kultūra, neformalus ugdymas, 5b Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas 5b
Jasnauskienė Regina 34 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis, fizinio lavinimo mokytoja 6b,7a kūno kultūra, neformalus ugdymas
Pučinskienė Gintarė 18 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, laisvalaikio pedagogė (socialinė pedagogė) neformalus ugdymas, 5a,6a, 6b, 7a, 7b, 8a,8b,8c,9a,10a Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas
Lideikienė Loreta 22 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis, pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas, šokis
Saliamonavičė Aneta 10 Neformaliojo ugdymo mokytoja
Saldauskienė Jūratė 23 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 5,6 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Biknevičienė Renata 20 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 1,2 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kaminskas Raimundas 20 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialiųjų klasių mokytojas 5-10 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Kulikauskas Tomas 18 Vyresnysis judesio ir padėties mokytojas Aukštasis, gydomosios kūno kultūros mokytojas Fizinė veikla, kūno kultūra
Kančauskienė Rita 23 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 3,4 kl. specialiojo ugdymo dalykai
Poškienė Rasa 21 Vyresnioji auklėtoja Aukštasis, gamtos ir geografijos mokytoja
Baranauskaitė Dalia 31 Auklėtoja Aukštasis, lietuvių kalbos mokytoja
Peldžienė Ona  4 Bibliotekos vedėja Aukštasis, švietimo vadyba Neformalus ugdymas
Žukauskienė Silva 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
Grygelienė Kristina 1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Liulienė Monika 1 Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Aukštasis, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ugdymas
Šetikienė Audronė 29 Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis, muzikos mokytoja Ikimokyklinis ugdymas
Novogreckienė Gražina 21 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė
Kulikauskienė Ieva 12 Vyresnioji logopedė Aukštasis, logopedė
Rupšienė Dana 13 Socialinė pedagogė metodininkė Aukštasis, socialinė pedagogė
Bacevičiūtė Jovita 4 Psichologo asistentas Aukštasis, psichologė
 Banienė Janina 41 II vadybinė kategorija, anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis, anglų kalbos mokytoja
Vaitkienė Gita 25 II vadybinė kategorija, specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja