Pedagoginio darbuotojo pavardė,vardas Pedagoginis stažas Kvalifikacinė kategorija Įgytas išsilavinimas, specialybė  Klasė/mokomasis dalykas Auklėjamoji klasė
NemunaitėAušra 25 Tikybos mokytoja metodininkėFizikos vyresnioji mokytoja Aukštasis,tikybos mokytoja, fizikos mokytoja  7a,7b,8b,9a,10a fizika
ČepasRemigijus 21 Tikybos vyresnysis mokytojas Aukštasis,tikybos mokytojas 1a,2a,2b,3a,4a,4b,5b,7a,7b,7c,8a,8b,10a tikyba
FelicijaPigulevičienė 18 Etikos mokytoja metodininkė Aukštasis,etikos mokytoja 5a,6a,6b,7a,7b,8a,9a,10a etika  7c
JovitaStočkienė 16 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 6a, 7b, 7c lietuvių kalba 7b
DomeikytėVeronika 37 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5a,9a lietuvių kalba
JūratėSatkauskienė 30 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 5b,6b,7a lietuvių kalba 7a
LipskienėDalia 23 Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 8a,8b,10a lietuvių kalba 10a
VestartienėLigita 16 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 2a,2b,3a,3b,4a,4b anglų kalba
KatilienėJurgita 17 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 5b,7a,7c,8b, 9a,10a anglų kalba
VaitkuvienėSigita 17 Anglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 5a,6a,7b,7c,8a anglų kalba 5,6 ir 7,9,10 spec kl. anglų kalba 6a
RiškienėStasė 19 Anglų kalbos mokytoja ekspertė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja 5b,6b,7a,7b,8a, 8b,10a anglų kalba
AponkienėLaima 29 Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis,rusų kalbosmokytoja 6b,7b,8b rusų kalba
GideikienėZita 36 Rusų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,rusų kalbosmokytoja 6a,7a,7c,8a,8b,9a,10a rusų kalba 8a
SviensienėDalia 35 Vokiečių kalbos mokytoja metodininkėRusų kalbos vyresnioji mokytoja Aukštasis,vokiečių kalbos mokytoja,rusų kalbosmokytoja 6a,7a,7b,8a,9a,10a vokiečių kalba
BagdonienėJelena 36 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis,matematikos mokytoja 8a,8b,10a matematika
GedaminskienėRasytė 27 Matematikos mokytoja ekspertė Aukštasis,matematikos mokytoja 5b,6b,7b,7c,9a matematika 6b
MataitėAina 31 Matematikos mokytoja metodininkė Aukštasis,matematikos mokytoja 5a,6a,7a matematika
TautkevičienėLina 20 Chemijos mokytoja Aukštasis,chemijos mokytoja 8a,8b,9a,10a chemija
PaulauskasPaulius 14 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,informacinių technologijų  mokytojas 5b,6a,6b,7a,7b,7b,10a,10b informacinės technologijos,8b integruota IT į dalykų pamokas,5a,5b žmogaus sauga,neformalus švietimas  5b
SamuilaRolandas 24 Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,informacinių technologijų  mokytojas 5a,6a,6b,7a,7b,7c,9a,10a, 10b informacinės technologijos,8a  integruota IT į dalykų pamokas,8a,8b,9a žmogaus sauga,
MajauskaitėJūratė 28 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis,istorijos mokytoja 5b,6a,7a,8b,9a,10a istorija, 9a,10a,10b pilietiškumo pagrindai
JokubauskienėDalia 32 Istorijos mokytoja metodininkė Aukštasis,istorijos mokytoja 5a,6b,7b,7c,8a istorija
ŠiušienėDaiva 22 Biologijos vyresnioji mokytoja Aukštasis,biologijos mokytoja,pradinių klasių mokytoja 5a, 5b, 6a, 6b, 7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b biologija  5a
MatulevičienėEstera 20 Geografijos mokytoja metodininkė Aukštasis,geografijos mokytoja 6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b geografija
GlodenienėRenata 25 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1b,2a,2b,3a,3b,4a,4b pasaulio pažinimas,1a kūno kultūra
NavickienėIlona 38 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 2b pradinio ugdymo dalykai1b 2b
DunauskienėAušra 24 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 3b pradinio ugdymo dalykai 3b
AlišauskienėBirutė 30 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1b pradinio ugdymo dalykai 1b
MažeikienėDalia 33 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 4b pradinio ugdymo dalykai, neformalus švietimas 4b
PundzienėDaiva 23 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 2a pradinio ugdymo dalykai 2a
ŠiuipienėAudronė 33 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 1a pradinio ugdymo dalykai 1a
UrbonienėRegina 37 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 4a pradinio ugdymo dalykai 4a
KlenauskienėRima 37 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis, Aukštasis,pradinių klasių mokytoja 3a pradinio ugdymo dalykai 3a
VainorienėJanina 32 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas
AkučkienėAla 17 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 6a,7a,10a, technologijos7,9,10spec.kl.
StugienėAlma 35 Dailės mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10b dailė,neformalus švietimas
KuodienėRita 31 Technologijų mokytoja metodininkė Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5b,5b,7b,7c,8a,8b,10a technologijos
JakelaitisArūnas 30 Technologijų mokytojas metodininkas Aukštasis,piešimo, braižybos , darbų mokytoja 5b,6a,6b,7a,7b,7c,8a,8b,9a,10a,10b technologijos,5,6 spec.kl.
VielavičienėVaida 26 Muzikos mokytoja metodininkė Aukštasis,muzikos mokytoja 5a,5b,6a,6b,7a,7b,8a,8b,9a,10a,10bmuzika, neformalus švietimas
PonomariovasValerijus 31 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis,fizinio lavinimo mokytojas 6b,7b,7c,8a kūno kultūra, neformalus švietimas
NavickasRamutis 29 Kūno kultūros mokytojas metodininkas Aukštasis,fizinio lavinimo mokytojas 5a,10a kūno kultūra, neformalus švietimas,
RadavičienėRita 17 Kūno kultūrosmokytoja metodininkėNeformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis,kūno kultūros mokytoja 7a,7b,8b,10a kūno kultūra, neformalus švietimas, 8a, 8b Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas 8b
JasnauskienėRegina 32 Kūno kultūros mokytoja metodininkė Aukštasis,fizinio lavinimo mokytoja 5b,6a kūno kultūra, neformalus švietimas
PučinskienėGintarė 16 Neformaliojo ugdymo mokytoja metodininkė Aukštasis,laisvalaikio pedagogė(socialinė pedagogė) neformalus švietimas,neformalus švietimas spec. kl., 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b, 9a Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas
LideikienėLoreta 21 Neformaliojo ugdymo vyresnioji mokytoja Aukštasis,pradinių klasių mokytoja neformalus švietimas
SaldauskienėJūratė 22 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 5,6 kl.specialiojo ugdymo dalykai
BiknevičienėRenata 20 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 1,2 kl.specialiojo ugdymo dalykai
KaminskasRaimundas 19 Vyresnysis specialusis pedagogas Aukštasis, specialiųjų klasių mokytojas 7-10 kl.specialiojo ugdymo dalykai
KulikauskasTomas 17 Vyresnysis judesio ir padėties mokytojas Aukštasis, gydomosios kūno kultūros mokytojas Fizinė veikla, kūno kultūra
DilinskienėErika 41 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokomieji dalykai
KančauskienėRita 22 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialiųjų klasių mokytoja 3,4 kl.specialiojo ugdymo dalykai
PoškienėRasa 21 Vyresnioji auklėtoja Aukštasis,gamtos ir geografijos mokytoja
Baranauskaitė Dalia 30 Auklėtoja Aukštasis,lietuvių kalbos mokytoja
PeldžienėOna  2 Bibliotekos vedėja Aukštasis,švietimo vadyba
ŽukauskienėSilva 35 Pradinių klasių mokytoja metodininkė Aukštasis,pradinių klasių mokytoja Priešmokyklinis ugdymas
NovogreckienėGražina 20 Specialioji pedagogė metodininkė Aukštasis, specialioji pedagogė
KulikauskienėIeva 11 Vyresnioji logopedė Aukštasis, logopedė
RupšienėDana 12 Socialinė pedagogė metodinikė Aukštasis,socialinė pedagogė
BacevičiūtėJovita 4 Psichologo asistentas Aukštasis,psichologė
 BanienėJanina 40 II vadybinė kategorijaAnglų kalbos mokytoja metodininkė Aukštasis,anglų kalbos mokytoja
VaitkienėGita 24 II vadybinė kategorijaSpecialioji pedagogė metodininkė Aukštasis,specialiųjų klasių mokytoja