Metodinė taryba

PIRMININKAS – Estera Matulevičienė

NARIAI -

  1. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Dalia Jokubauskienė, pavaduotoja Felicija Pigulevičienė;
  2. Matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Jelena Bagdonienė, pavaduotoja Aušra Nemunaitė;
  3. Meninio ir technologinio ugdymo, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas – Arūnas Jakelaitis, pavaduotoja Vaida Vielavičienė;
  4. Specialiojo ugdymo mokytojų ir bendrabučio auklėtojų metodinės grupės pirmininkė  - Ramunė Markauskienė, pavaduotoja Rasa Poškienė;
  5. Pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Audronė Šiuipienė, pavaduotoja Ilona Navickienė;
  6. Kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Jūratė Satkauskienė, pavaduotoja Ligita Vestartienė;
  7. Priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė – Silva Žukauskienė, pavaduotoja Kristina Grigelienė.

Metodinės tarybos veiklos planas 2015 m.

Metodinės tarybos veiklos planas 2014-2015 m.m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai