Metodinė taryba

Eil. Nr. Vardas, pavardė Dėstomas dalykas ir/ar pareigos

1.

Estera Matulevičienė metodinės tarybos pirmininkė

Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

2.

Dalia Jokubauskienė istorijos mokytoja, pirmininkė

3.

Felicija Pigulevičienė etikos mokytoja, pavaduotoja

Matematikos, informacinių technologijų, gamtos mokslų metodinė grupė

4.

Jelena Bagdonienė matematikos mokytoja, pirmininkė

5.

Aušra Nemunaitė fizikos mokytoja, pavaduotoja

Meninio ir technologinio ugdymo, kūno kultūros mokslų metodinė grupė

6.

Arūnas Jakelaitis technologijų mokytojas, pirmininkas

7.

Vaida Vielavičienė muzikos mokytoja, pavaduotoja

Specialiojo ugdymo mokytojų ir bendrabučio auklėtojų metodinė grupė

8.

Rasa Poškienė bendrabučio auklėtoja, pirmininkė

9.

Janina Vainorienė bendrabučio auklėtoja, pavaduotoja

Pradinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

10.

Audronė Šiuipienė pradinio ugdymo mokytoja, pirmininkė

11.

Ilona Navickienė pradinio ugdymo mokytoja, pavaduotoja

Kalbų mokytojų metodinė grupė

12.

Jūratė Satkauskienė lietuvių kalbos mokytoja, pirmininkė

13.

Ligita Vestartienė anglų kalbos mokytoja, pavaduotoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

14.

Silva Žukauskienė pradinio ugdymo mokytoja, pirmininkė

15.

Kristina Grygelienė ikimokyklinio ugdymo mokytoja, pavaduotoja

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO METODINĖS TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO PEDAGOGŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ METODINĖS VEIKLOS NUOSTATAI

Metodinės dienos medžiaga 2017 11 02

Mokomės mokyti, specialiosios pedagogės medžiaga

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai