Mokslo metai

1-5 klasių mokiniams

Atostogos

2016–2017 mokslo metai

prasideda

baigiasi

į mokyklą

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-07

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-08

2017-01-09

papildomos

2017-02-17

2017-02-24

2017-02-27

papildomos

2017-04-18

2017-04-21

2017-04-24

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18

Vasaros

2017-05-31

2017-08-31

2017-09-01

6-10 klasių mokiniams

Atostogos

2016–2017 mokslo metai

prasideda

baigiasi

į mokyklą

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-07

Žiemos (Kalėdų)

2016-12-27

2017-01-06

2017-01-09

Žiemos

2017-02-17

2017-02-17

2017-02-20

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18

Vasaros

2017-06-05

2017-08-31

2017-09-01

  •  Įgyvendinant pradinio ugdymo programas ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
  • Įgyvendinant pagrindinio ugdymo programas ugdymo procesas skirstomas trimestrais.
  • Specialiojo ugdymo klasėse ugdymo procesas skirstomas pusmečiais.
  •  Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.
  • 1-5 klasių mokiniams per mokslo metus skiriamos papildomos 10 mokymosi dienų atostogos (po 5 mokymosi dienas 2 kartus per ugdymo procesą). Papildomų atostogų laikas (suderintas su mokyklos taryba – Mokyklos tarybos posėdžio protokolas 2013-05-29 Nr.4 ).
  • Jei oro temperatūra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių.
  • Mokykla gali priimti sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremalią situaciją.

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai