Karjera

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLASKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

       Atranka vykdoma pagal Atrankos į laisvas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos pareigybes tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. MV-402.

Pareigybė – Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas

      Darbo krūvis -1 etatas

      Darbo sutarties rūšis – Neterminuota

  Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

     Kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai:

Aukštasis/aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas ir būti baigus vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, turėti auklėtojo kvalifikaciją;

pedagoginės psichologinės žinios apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą;

raštvedybos pagrindai, kompiuterinis raštingumas.

Privalumas: patirtis darbe su ikimokyklinio ugdymo vaikais.

Auklėtoja(as), pretenduojantis dalyvauti atrankoje privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą.
6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2016 m. rugpjūčio 29 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2016 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai,  Šiaulių r. Pavenčių mokyklos sekretorei arba siunčiant registruotu ar elektroniniu paštu pavenciuvid@gmail.com

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, mokyklos tinklalapyje www.pavenciai.kursenai.lm.lt
Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu 841-583364 , mob. +370 62091102

el. p. pavenciuvid@gmail.com

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO PADĖJĖJŲ PAREIGOMS UŽIMTI

       Atranka vykdoma pagal Atrankos į laisvas Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos pareigybes tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos direktoriaus 2016 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. MV-402.

Pareigybė – Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo padėjėjas

      Darbo krūvis – 1,5 etato

      Darbo sutarties rūšis – Neterminuota

  Darbo užmokestis – Minimali Mėnesinė alga

     Kvalifikaciniai ir kiti reikalavimai:

Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas, ne jaunesnis 18 metų asmuo;

pedagoginės psichologinės žinios apie ikimokyklinio amžiaus vaikų raidą.

Privalumas: patirtis darbe su ikimokyklinio ugdymo vaikais.

Auklėtojo padėjėjas, pretenduojantis dalyvauti atrankoje, privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (nebūtinai).
5. Gyvenimo aprašymą (nebūtinai).
6. Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių (nebūtinai).

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2016 m. rugpjūčio 29 d.

Dokumentų priėmimo pradžia – 2016 m. rugpjūčio 11 d.
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, kasdien nuo 9.00 iki 15.00 val.
Dokumentus galima pateikti adresu Ventos g. 17, Kuršėnai,  Šiaulių r. Pavenčių mokyklos sekretorei arba siunčiant registruotu ar elektroniniu paštu pavenciuvid@gmail.com

Informacija apie konkursą skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: www.ldb.lt, mokyklos tinklalapyje www.pavenciai.kursenai.lm.lt
Išsami informacija apie skelbiamą atranką teikiama telefonu 841-583364 , mob. +370 62091102

el. p. pavenciuvid@gmail.com

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai