Projektai

Mokykla įgyvendina šių programų veiklas:


 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS – DAUGIAFUNKCIO CENTRO VYKDOMI PROJEKTAI 2017-2018 M.M.

 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas Projekto koordinatoriai, fondai Vykdymo terminai Dalyvių skaičius Partneriai Tikslai ir veikla Už projekto vykdymą atsakingas asmuo mokykloje
1. „Cool Kids 2017-2018“ (Šaunūs vaikai)  ir ̇„The Inclusive Power of Animated Storytelling“ (Inkliuzinė animacinių istorijų galia) eTwinning 2017-2018 m.m. 50 Ispanija, Lenkija, Ukraina, Prancūzija ir Turkija Mokiniai nagrinės inkliuzinio ugdymo nuostatas, ypatumus, galimybes, grėsmes, ugdys bendradarbiavimo, pažinimo įgūdžius, toleranciją kitam ir kitokiam. Staselė Riškienė
2. „Judėjimas – geriausias poilsis“ Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rėmimo fondas 2017-2018 m.m. 50 - Organizuoti edukacinę – pažintinę kelionę į Trakus specialiojo ugdymo klasių mokiniams ir jų tėvams, ugdyti sveikatai naudingus įpročius bei nuostatas, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą. Janina Banienė, Raimundas Kaminskas
3. CLILiG@Litauen” („Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“) Goethe’s institutas 2017-2018 m.m. 27 - Skatinti integruotą dalyko ir vokiečių kalbos mokymą, interaktyvų, praktinį mokymąsi, parengti ir pravesti tris integruoto vokiečių kalbos ir biologijos dalyko atviras pamokas. Daiva Šiušienė, Dalia Sviensienė
4. „Žingsnelis po žingsnelio sveikatos link“ Šiaulių r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo fondas Nuo 2017-09-04 iki 2017-11-30 250 - Skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius vykdant sportinę, šviečiamąją, kultūrinę veiklą mokiniams ir jų tėvams. Janina Banienė, Silva Žukauskienė, Aušra Dunauskienė
5. OLWEUS kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) Specialiosios pedagogikos ir  psichologijos centras 2017-2019 m. 500 - Siekti  mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokantis visam mokyklos personalui atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Janina Bienienė, Gita Vaitkienė
6. „Zipio Draugai“ VšĮ „Vaiko labui“ 2017-2018 m.m. 15 - Padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Silva Žukauskienė
7. „Antras žingsnis“ VšĮ „Vaiko labui“ 2017-2018 m.m. 80 - Mažinti vaikų agresyvų elgesį, išmokyti vaikus susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, spręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Rima Klenauskienė
8. „Paauglystės kryžkelės“ LIONS QUEST 2017-2018 m.m. 210 - Kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus, vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją, skatinti mokymąsi tarnaujant. Gintarė Pučinskienė, Rita Radavičienė
9. „Žalia pėda“ Eko karta komanda 2017-2018 m.m. 1-4 kl. mokiniai UAB agrofirma „Sėklos“ Bus ugdoma aplinkai ir gamtai draugiška jaunoji karta ir gražinama mokyklos – daugiafunkcio centro aplinka Mokytoja Renata Glodenienė

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai