Projektai

Life-link„Olweus patyčių prevencijos programa“
Dalyviai: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Tikslai: Patyčių prevencija mokykloje.

Projekto koordinatorius – Janina Banienė, vadovas – Gita Vaitkienė


Life-link„Verslo ir amatų akademija“
Dalyviai: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Tikslai: Šiuo projektu siekiama sužadinti jaunų žmonių motyvaciją  imtis kūrybinio verslo ar amato, suteikti jiems teisines, ekonomines verslumo pagrindų bei skaitmeninio raštingumo, informacinių technologinių įrenginių panaudojimo versle kompetencijas.

Projekto koordinatorius – Janina Banienė, vadovas – Stasė Riškienė


Life-link„Erasmus+“
Dalyviai: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos mokytojai ir mokiniai.

Tikslai: Šiuo projektu siekiama stiprinti mokytojų, taikančių mobiliąsias technologijas ugdymo procese ar besidominčių jų taikymu, skaitmenines ir pedagogines kompetencijas bei atitinkamus įgūdžius ir skatinti įvairių dalykų mokytojus – ypač gamtos bei socialinių mokslų, menų ir dirbančius su specialiųjų poreikių mokiniais  – aktyviau naudotis mobiliaisiais įrenginiais ugdymo procese, sudarant mokytojams galimybę dalyvauti europinio mobilumo veikloje, semtis patirties bei dalintis ja. Sudaryta projekto įgyvendinimo darbo grupė planuoja suorganizuoti 15 mobilumų, kad skirtingų dalykų mokytojai galėtų dalyvauti jiems skirtuose mokymosi kursuose mobiliojo mokymosi tema, lavinti skaitmenines kompetencijas, stiprinti naudojimosi mobiliaisiais įrenginiais įgūdžius, susipažinti su naujais metodais bei metodikomis, europinėmis tendencijomis ir Europos mokyklų praktinės veiklos pavyzdžiais bei įgyti reikalingos patirties, o grįžę iš mokymosi kursų pritaikytų įgytas žinias praktikoje bei pasidalintų jomis su kolegomis ir prisidėtų ne tik prie mobiliojo mokymosi sistemos tobulinimo bet ir prie mokyklos veiksmingo, paveikaus, kokybiško ir paremiančio mokymo(si) bei ugdymo proceso kūrimo ir mobiliojo mokymosi idėjos sklaidos visoje šalyje.

Projekto koordinatorius - G.Vaitkienė, S. Riškienė, S.Rudzinskienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui


Life-link„Pokyčių mokykla kūbu“
Dalyviai: 25 mokiniai 6 mokytojai
Tikslai: Mokiniai išmoks kūrybinės partnerystės ir bendradarbiavimo, lavins mokėjimo mokytis įgūdžius.

Projekto koordinatorius - G.Vaitkienė, St.Stugys, S.Rudzinskienė, direktoriaus pavaduotojai ugdymui


atliekos„Inkliuzinė mokykla“
Dalyviai: 60 mokinių, 10 mokytojų
Tikslai: Diegti inkliuzinės mokyklos idėjas į mokyklą praktiškai, video pamokų rengimas ir pristatymas.

Projekto koordinatorius - ŠU, Renata Geležinienė,
Projekto vadovas mokykloje – Janina Banienė, direktorė ir Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


atliekos„Patrauklios informacinių technologijų inovacijos kuria ateitį (PATINKA!)“
Dalyviai: 30 mokinių
Tikslai: Siekiama sudominti mokinius informacinėmis technologijomis, padėti susipažinti ir išmėginti įvairias technologijas, ir tuo pačiu užtikrinti ilgalaikę skirtingų formų ir turinio neformaliojo ugdymo tinklų, orientuotų į kūrybišką IT taikymą.

Projekto koordinatorius - Janina Banienė, direktorė;
Projekto vadovai – Rolandas Samuila ir Paulius Paulauskas, informacinių technologijų mokytojai.


atliekos„Judėk ir būsi sveikas“
Dalyviai: 200 mokinių
Tikslai: Vykdyti sportinę, šviečiamąją kultūrinę veiklą, formuojant visapusišką asmenybę, atkreipiant dėmesį į sveiką gyvenseną, stiprinti sveikatingumą.

Projekto koordinatorius - Gita Vaitkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui; Erika Dilinskienė, specialiojo ugdymo mokytoja.


atliekos„Olimpinė ugnelė į kiekvieno širdelę“
Dalyviai: 200 mokinių
Tikslai: Vykdyti sportinę, šviečiamąją kultūrinę veiklą, formuojant visapusišką asmenybę, atkreipiant dėmesį į sveiką gyvenseną.

Projekto koordinatorius - Silverija Rudzinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;


atliekos„Patinka“: Jaunųjų programišių (hakerių) mokykla (saugumas ir etiško įsilaužimo pagrindai).
Dalyviai: 12-a 6-9 klasių mokinių.
Tikslai: Skatinti mokinius saugiai bei efektyviai naudotis informacinėmis technologijomis, besimokantiems parodyti kaip vykdomi įsibrovimai į įvairias sistemas, praktiškai pasibandyti ir pasirinkti saugius įrankius, leidžiančius apsisaugoti savo kompiuterinę techniką nuo daugelio saugumo spragų.

Projekto koordinatorius – informacinių technologijų mokytojas Rolandas Samuila


atliekosGamtosauginių mokyklų kampanija „Mažiau šiukšlių“ 
Dalyviai: 4 b ir 3c klasės mokiniai
Tikslai: Mokiniai išmoks tvarkyti atliekas ir šiukšles

Bus ugdoma aplinkai ir gamtai draugiška jaunoji karta ir gražinama mokyklos aplinka

Projekto koordinatorius - Eko Karta komanda


atliekos„Kur keliauja atliekos? Sužinok ir papasakok!“ 
Dalyviai: 210 mokinių
Tikslai: Bus ugdomas moksleivių ir mokytojų aplinkosauginis sąmoningumas ir skatinama pasirinkti palankų aplinkai gyvenimo būdą, informuojant apie atliekų tvarkymą bei su tuo susijusias aplinkosaugos problemas ir jų sprendimo būdus

Projekto koordinatorius - VšĮ „DVI Darnaus vystymo iniciatyvos“


Life-linkProjektas „Pažinkime savo kraštą“ 
Dalyviai: 50 specialiojo ugdymo klasių moksleivių
Tikslai: Bus organizuojamos edukacinės, pažintinės išvykos po Lietuvą specialiojo ugdymo klasių mokiniams.

Projekto koordinatoriai – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gita Vaitkienė, specialiųjų ugdymo klasių mokytojai.


Life-linkKūrybinių partnerysčių projektas „Tyrinėjančios mokyklos“ 
Dalyviai: 33 (24 mokiniai ir 9 mokytojai)
Tikslai: Ieškoti būdų, kaip atskleisti mokinių kūrybingumą bendrojo ugdymo procese, kaip mokinius įkvėpti ir padėti jiems mokytis. Bendradarbiaujant mokytojams, kūrėjams ir mokiniams, rengti unikalius kūrybiško mokymosi projektus, susijusius su tam tikromis klasei aktualiomis bendrojo ugdymo sritimis.


Life-linkProjektas „KAM TO REIKIA?!“
Dalyviai: Apie 200 mokyklos mokinių.
Tikslai: Profesinės savanorystės projektas „Kam to reikia?!“ yra tarpininkas tarp verslo profesionalų, norinčių dalintis savo patirtimi, bei mokyklų, siekiančių mokiniams suteikti reikiamų žinių. Tai – gyvosios teorijos pamokos mokiniams, kurių metu praktikai įtraukiami į profesinę savanorystę mokyklose, o moksleiviai skatinami kurti, mokytis ir tikėti savimi.


Life-linkProjektas „KURIAME RESPUBLIKĄ”
Dalyviai: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos 9b klasės mokiniai.
Tikslai: sutelkti mokyklų bei vietos bendruomenėse slypintį pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Jo metu mokyklos ir vietos bendruomenės bus mokomos veikti kaip mažosios respublikos – kaip savarankiškos, demokratiškai bendrus reikalus tvarkančios laisvų ir atsakingų žmonių bendrijos. Teisės, viešosios politikos, nevyriausybinių organizacijų veiklos, viešųjų ryšių ir kitų ekspertų padedamos jos identifikuos opiausias savo, vietos bei viso krašto problemas ir, pasiremdamos projektų įgyvendinimo metodu, mokysis jas praktiškai spręsti. Konkretūs bendruomenių projektai aprėps tokius viešosios politikos klausimus kaip emigracija, korupcija, skurdas, valdžios viešumas ir skaidrumas, aplinkosauga ir paveldosauga, tautinis ir pilietinis jaunimo bei visos visuomenės ugdymas ir kt. Šie klausimai bus nagrinėjami ir jų sprendimų ieškoma veikiant mokyklos, seniūnijos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmeniu.


Life-linkProjektas „Pašėlę, bet saugūs internete“
Dalyviai: Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos 9b klasės mokiniai..
Tikslai: Skatinti mokinius saugiai bei efektyviai naudotis informacinėmis technologijomis mokantis užsienio kalbos, gilinant žinias apie projekto partnerių šalį, kultūrą bei jaunimo gyvenimą, tikslingai leidžiant laisvalaikį ir pan. Gilinti mokinių suvokimą, kad užsienio kalbos mokėjimas padeda geriau pažinti kitas kultūras, kelti jų motyvaciją mokytis kalbų. Palyginti abiejų šalių praktikas mokant vartotojus saugiai bei efektyviai naudotis internetu, projekto rezultatais dalintis su mokyklos ir kitomis bendruomenėmis.


Projektas “Nilsono Holgersono kelionė aplink Baltijos jūrą”
Švedų rašytojos Selmos Lagerliof knygos „Stebuklingos Nilso kelionės“ personažas Nilsas yra įrankis, kuris padeda projekto moksleiviams žvilgtelėti į savo aplinką ir kultūrą įvairios veiklos metu ir apsikeisti rezultatais projekto svetainėje.
Dalyviai: Apie 300 mokyklos mokinių.
Tikslai: Pastatyti spektaklį “Nilso Holgersono kelionė aplink Baltijos jūrą 2010″. Projekto susitikimų metu moksleiviai formuoja tarptautines mišrias aktorių, choro ir orkestro grupes, mokosi vaidinti, dainuoti visomis aštuoniomis kalbomis bei groti įvairiais instrumentais skirtingų šalių kūrinius.


erasmus - lietuvos mokykloms„ERASMUS – Lietuvos mokykloms!”
Dalyviai: Apie 250 mokyklos mokinių ir 20 mokytojų.
Tikslai: Studijų mainai ir studijos kitų šalių aukštosiose mokyklose. Erasmus programoje dalyvaujantys studentai mokyklose dalijasi asmenine patirtimi, įgytas tarpkultūrines žinias skleidžia mokiniams, padeda suprasti tolerancijos ir savanoriškos veiklos svarbą. Kartu skatinamas aukštųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo institucijų bendradarbiavimas.


Prevencinė ir intervencinė programa „Antras žingsnis“ („Second Step“)
Dalyviai: 2a, 3a, 3b, 4a ir 4b klasių mokiniai.
Tikslai: Mažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti vaikams pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime. Programa „Antras žingsnis“ remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais: empatija arba atjauta; impulsų kontrole bei problemų sprendimu; pykčio valdymu. Šių socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. „Antro žingsnio“ programa moko vaikus kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes. Pasirašiusiose sutartį klasėse organizuojami renginiai, valandėlės, popietės.


Prevencinė ir intervencinė programa „Paauglystės kryžkelės“
Dalyviai: 5-8 klasių mokiniai.
Tikslai: Aprėpia pagrindinių gyvenimo įgūdžių formavimą, pilietiškumo ugdymą, narkotikų vartojimo prevenciją bei darbuotojų rengimą ir profesinį tobulinimą. Ši programa – išsami ir nesudėtinga jaunimo ugdymo bei krizių prevencijos programa. Pasirašiusiose sutartį klasėse organizuojami renginiai, valandėlės, popietės.


Projektas „Draugiškas internetas“
Dalyviai: Apie 300 mokyklos mokinių.
Tikslai: Skatinti mokinius saugiai naudotis internetu ir savo žiniomis bei patirtimi dalintis su kitais.
Mokiniai kuria filmukus apie saugesnį internetą, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose konkursuose, tyrimuose bei apklausose. Mokykloje organizuoja renginius, siekdami supažindinti mažesnius draugus su saugiu elgesiu naudojantis internetu.


„TAPK projekto Regiono tapatumo stiprinimo programa“
Dalyviai: Apie 200 (8-10 klasių) mokyklos mokinių.
Tikslai: Skatinti vaikų ir jaunimo bendradarbiavimą, didinti jų įtaką įgyvendinant vaikų ir jaunimo neformalųjį pilietinį ir tautinį ugdymą, siekiant stiprinti tolerancijos ir kultūrinio paveldo puoselėjimo ir saugojimo įgūdžius.
Viena iš numatytų programos veiklų – vaikų ir jaunimo savaitgaliniai žygiai, kurių metu dalyviai turės galimybę geriau susipažinti su savo kraštu, jo istorija bei tam regionui svarbiomis etnografinėmis vietovėmis. Dalyvių grupės bus sudaromos laikantis tolerantiškumo principo, jose bus tiek tautinės daugumos, tiek tautinių mažumų atstovų.


„Sveikatiada“
Dalyviai: 1-10 ir 12 klasių mokyklos mokiniai.
Tikslai: Formuoti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklų bendruomenėse, kuriant sistemingą mokytojams lengvai pritaikomų ir moksleiviams patrauklių bei inovatyvių ugdymo priemonių visumą, bei organizuojant šių priemonių įgyvendinimą. Išskirtinis dėmesys šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomenėms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams patraukliomis priemonėmis – žaidynėmis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas, pertraukas ar po pamokų – ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi gali būti smagu.


„Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM)
Dalyviai: 25 (8-12 klasių) mokyklos mokiniai.
Tikslai: Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir kultūros žurnalų leidėjai kartu su Švietimo ir mokslo ministerija vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“, kuriuo siekia priartinti kultūrą prie mokinių.
Projekto iniciatyva mokykloje įvyks menininkų ir moksleivių susitikimai. Užsiėmimus mokiniams ves 11 sričių menininkai. Į dialogą su mokykla siekiama įtraukti pačius įdomiausius menininkus, kurie turi ką pasakyti mokiniams ir nori tai padaryti. Po mokyklas pasklidęs intelektinis potencialas atvers platesnį kultūrinį akiratį ir skatins įsitraukti į kultūros procesą.


Life-linkProjektas „Life-link“
Dalyviai: 12-19 metų mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai.
Tikslai: „Life – Link“ projektas vykdo taikos švietimo programą, kurios tikslas yra skatinti ryšius ir bendradarbiavimą tarp jaunų žmonių visame pasaulyje ir savo mokyklose per aktyvų dalyvavimą bendrose akcijose, kurios yra gyvybiškai svarbios mūsų laikais. „Life –Link“ veikla apima tris pagrindines dėmesio sritis: Rūpinimasis Savimi, Rūpinimasis Vienas Kitu, Rūpinimasis Aplinka. Šių trijų tarpusavyje susijusių sričių realizavimas leis padidinti bendrą pasaulio saugumą. “Life –Link“ filosofija remiasi gamtos ir socialiniais mokslais ir neturi nei politinių, nei religinių ryšių.


Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai