Bendrabutis

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bendrabutis įsteigtas 1974 metais. Trijuose bendrabučio aukštuose nuo jo atidarymo kiekvienais metais gyvendavo iki 50 mokyklos mokinių. Dabar gyvena 12 mokinių. Bendrabučio patalpos buvo pertvarkomos daug kartų mokyklos darbščių, nagingų ir protingų darbuotojų rankomis – pertvarkyti kambariai bei higieninės patalpos, įsigyta baldų, įvairių priemonių. Savivaldybė, įvairios labdaros ir paramos organizacijos, pavieniai asmenys bei, žinoma, patyrę auklėtojai ir auklėtojos prisidėjo prie bendrabutyje gyvenančių mokinių gerbūvio ir ugdymo proceso tobulinimo.

BENDRABUČIO AUKLĖTOJA –  Rasa Poškienė:

1. Derina vaikų ugdymą, priežiūrą, globą, maitinimą;

2. Saugo ir stiprina vaikų sveikatą, garantuoja vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje, kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse;

3. Bendradarbiauja su šeima, skatina tėvus (globėjus) dalyvauti grupės veikloje, derina šeimos ir mokyklos interesus, didina vaiko kokybiško ugdymo(-si) galimybes;

4. Bendradarbiauja su kitais grupėje, mokykloje dirbančiais specialistais (klasės auklėtoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;

5. Sistemingai informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(-si) poreikius ar iškilusias problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.);

6. Informuoja mokyklos administraciją apie vaiko turimas socialines ar sveikatos problemas, pastebėtą ar įtariamą vaiko teisių pažeidimą;

7. Priima vaiką į bendrabutį ir išleidžia į namus tik su tėvais (globėjais), kitais suaugusiais asmenimis, turinčiais raštišką tėvų (globėjų) leidimą/prašymą.

Mokyklos bendrabučio pristatymas

Mokinių gyvenančių mokyklos bendrabutyje, maitinimo dienos norma

Bendrabučio veiklos planas 2017 m.

Mokyklos bendrabučio nuostatai

Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos aprašas

Mokyklos bendrabučio vidaus taisyklės

Pažadink savyje gerumą

Labdaros projekto „Pažadink savyje gerumą“ tikslas:

  • surinkti lėšų Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos bendrabučiui tvarkyti;
  • pristayti Šiaulių visuomenei Šiaulių „Vykinto“ Rotary klubą ir jo veiklą
  • užmegzti ryšius su galimais labdaros projektų partneriais

Kodėl pasirinkta būtent ši įstaiga?

Bendrabutyje itin prastomis sąlygomis gyvena specialiųjų poreikių, sunkiai materialiai besiverčiančių ar tiesiog atokiai nuo mokyklos gyvenančių šeimų vaikai. Vaikai savaitgaliais, per šventes ar atostogas grįžta į savo šeimas, tačiau bendrabutyje praleidžia didžiąją dalį savo laiko ir jį vadina savo namais. Skaudžiausia problema – seni sanitariniai mazgai bei avarinės būklės langai.

Kaip buvo renkamos lėšos?

Susivienijus Šiaulių „Vykinto“ Rotary ir „Auksinio Rato Rotaract“ klubams, buvo surengtas labdaros koncertas „Pažadins savyje gerumą“. Lėšos buvo renkamos ieškant rėmėjų, parduodant bilietus ir surengus paramos akciją – origami gulbių aukcioną.

Labdaros koncerte dalyvavo žinomos Lietuvos žvaigždės: Marijonas Mikutavičius, Rūta Ščiogolevaitė, Laura Remeikienė, Šiaulių studentiškasis SAULĖS choras su grupe „Kitava“, Virgis Valuntonis, „Lauros studija“, smuikininkų ansamblis FIORI MUSICALI (vad. N.Prascevičienė), šiuolaikinio šokio klubas FLAMINGAS (vad. D.Svirskytė-Švambarienė). Vakaro vedėjas – Rolandas Vilkončius.

  • Surinkta pilna salė žiūrovų.
  • Sulaukta gerų įvertinimų ir atsiliepimų spaudoje.

Visuomenė buvo pakviesta prisidėti prie labdaros akcijos ne tik dalyvavimu koncerte, bet ir lankstant origami gulbes, kurios buvo parduodamos koncerto metu. Prie akcijos prisijungė  švietimo įstaigos ir pavieniai asmenys. Iš viso išlankstyta apie pusšimtis origami gulbių.

Mažas darbas, suvienijus jėgas, gali tapti žygdarbiu…

Kuršėnų Pavenčių mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai kartu su auklėtojomis turi draugų  – Šiaulių Vykinto  Rotary ir Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubų narius – kurie padeda plėtoti mokinių bendravimo, bendradarbiavimo, verslumo kompetencijas.

Rudenį, kai dienos ėmė trumpėti,  klubų nariai apsilankė bendrabutyje, kur kartu su vaikais  iš moliūgų gamino žibintus, žiūrėjo mokinių paruoštą lėlių spektaklį,,Zuikis puikis”. Prieš Didžiąsias metų šventes Šiaulių Rotary ir Auksinio Rato Rotaract klubų prezidentai ir nariai apsilankė mokyklos bendrabutyje su žalia eglute ir dovanomis. Mokiniai  su nekantrumu laukė svečių visą dieną. Eglutė buvo papuošta pačių vaikų ir draugų darytais žaisliukais. ,,Laikas praleistas su vaikais buvo puikus” – teigia šiauliečiai. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams labai svarbus bendravimas su   žmonėmis, kurie padeda puoselėti namų aplinkos, šeimos vertybes.

Šiaulių Vykinto Rotary ir Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubų narių dėka bendrabutyje    sudėti nauji langai, tvarkomi sanitariniai mazgai. Mokyklos bendruomenė dėkinga   šiems žmonėms ir linki jiems tik pačių gražiausių dienų!

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai