Žeme – aš taip tave myliu

Posted Publikavo administratorius -> Mokyklos naujienos     Comments Komentarų nėra
Bal
4

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos „Volungių“ specialiose ir spec. lavinamosiose klasėse visą savaitę vyko projektas „Žemė – mūsų namai“, skirtas pasaulinei Žemės dienai paminėti. Integruotų, netradicinio, neformalaus ugdymo veiklų metu, mokiniai apibendrino įgytas žinias apie gyvąją ir negyvąją gamtą, aplinką, gyvūnus, gimtą kraštą, gamtosaugą. Pasinaudodami kolegės V, Trimailovos iš Dabikinės specialiojo ugdymo centro patirtimi, mokytojai Renata Biknevičienė, Rita Kančauskienė, Raimundas Kaminskas, Erika Dilinskienė parengė renginių scenarijų, edukacinės- pažintinės išvykos į mišką planą. Veiklų metu, mokiniai mokėsi saugoti gamtą. Buvo skiepijamos ekologinės nuostatos. Suaugusių padedami, vaikai tvarkė aplinką prie mokyklos, dalį parko (rinko nulūžusias šakas, šiukšles, gamtinę medžiagą, reikalingą technologijų užsiėmimams – verbų pynimui, sausų puokščių darymui, dailei), kalė inkilus.

Literatūrinės – muzikinės popietės ,,Žodžiai- Žemei“ metu, mokiniai prisiminė smulkiąją tautosaką. Pravestas mįslių minimo konkursas ,,Menu mįslę keturgyslę“. Pasiskirstę komandomis pagal klases, atliko įvairias užduotis. Teisingi mokinių atsakymai buvo vertinami simboliais (saulutėmis). Neatsakius ar neįminus, padėjo kitos klasės. Vaikai stengėsi paaiškinti priežodžius, patarles. Žaidė stalo žaidimus :loto, domino, dėjo dėliones porose ir grupėse. R.Biknevičienės klasės mokiniams geriausiai sekėsi spręsti galvosūkius ,,Atspėk, kas tai?, „Boružėlės labirintai“ , ,,Painiava“ .Padedant padėjėjoms Sigutei Stonienei, Ramutei Andrulevičienei, mokiniai kūrė pasakojimus remdamiesi siužetiniais paveikslais, dėjo dėliones, sprendė kryžiažodžius. Įdomios medžiagos apie parskrendančius paukščius parinko iš interneto , paruošė skaidres, aprašymus kartu su mokytoja socialinių įgūdžių ugdymo klasės mokiniai Mantas Glodenis ir Gintarė Kulikauskaitė. Pirmą kartą mokyklėlėje renginio metu buvo išbandytas ,,Žaibo turnyras“. Per duotą laiką turėjo pateikti kuo daugiau teisingų atsakymų. Aktyviausi buvo Jonas, Vilija, Ramunė.

Veiklas pagyvino mokytojų R. Biknevičienės ir R. Kančauskienės vadovaujamas mokinių ansamblis. Jie atliko dainas „Mėlyna saulė“, „Tėvas vežė šienelį“, „Saulute, motute, užtekėk“. Mokė žaisti muzikinius žaidimus „Garnys“, „Kiškis Piškis“, „Diena – naktis“.  Po renginio visi linksminosi beždžioniukų diskotekoje.

Didelė graži draugystė ,,Volungių“ klasių mokinius riša su Kuršėnų miškų urėdija, Eilė metų volungiečiai, kartu su miškininkais žiemą važiuoja į mišką maitinti žvėrelių, paukščių. Šiemet, bendru sutarimu nuspręsta, kad ir pavasarį bendradarbiaus – gamins inkilus parskrendantiems paukščiams. Miškų saugos inžinierius A.Šilingas parūpins medienos, o vyresniųjų klasių mokiniai, padedant mokytojui R.Kaminskui ir technologijų mokytojui A. Jakelaičiui, sukals paukšteliams inkilus. Paskelbta akcija ,,Kiekvienai paukštelio šeimai po namą“ sulaukė didžiulio dėmesio. Nesitikėjome, kad šitaip aktyviai įsijungs mokinių tėvai. Dovydo Balčiūno, Gintautės Gelžinytės, Tomos Bijeikytės mamos pačios sukalė po kelis inkilus. Dovydas atėjęs į mokyklą rodė( berniukas nekalbantis), kaip mama kalė, kaip užsigavo pirštą. Jonui tėvelis patikėjo ir leido atsinešti į mokyklą net savo įrankius. Gintarės Kulikauskaitės inkilas pasipuošė ,,čerpiniu“ stogu. Mergaitė taip džiaugėsi brolio pagamintu inkilu, kad nuo jos juoko skambėjo visa mokykla. Sukalta net 30 inkilų. Keletą įkėlėme į medžius augančius prie mokyklos, kitus išvežėme į mišką.

Daug teigiamų emocijų visi patyrė edukacinės- pažintinės išvykos į mišką metu. Mokiniai susipažino su įvairiais reiškiniais vykstančiais gamtoje. Mokėsi juos paaiškinti, suvokti. Stebėjo pabudusį skruzdėlyną, skrendantį drugelį, ieškojo žibučių, aiškinosi ar greitai sprogs medžių pumpurai, kaip skleidžiasi blindės. Miškininkas A.Šilingas papasakojo ir parodė, iš kokios medienos ir kaip teisingai reikia sukalti inkilą. Kaip ir kodėl inkilus reikia valyti, į kurią pusę kabinant inkilą turi būti pasukta landa, kaip teisingai pritvirtinti prie medžio nepažeidžiant kamieno. Šilelio miške įrengtas miškininkų dviračių takas ir Ventos upės pakrantė buvo papuoštos inkilais. Mokiniai taką pavadino ,,Paukščių taku“. Už kruopštų darbą, pagalbą paukšteliams, miško šeimininkas mokiniams atsidėkojo vaišėmis. Miško aikštelėje laukė stalas, nukrautas sultimis, sausainiais, saldainiais. Vaikai buvo be galo nustebę ir laimingi, Sakė, kad ,,dar to niekada nėra buvę“.

Grįžę į mokyklą, savo patirtus įspūdžius išliejo spalvomis popieriaus lape. Mokytojos Erikos Dilinskienės vadovaujami ir padedant padėjėjoms Genei Butvydienei, Editai Kriščiūnienei, Anetai Salemonavičei parengė piešinių parodą „Visos Žemės spalvos“. Nutarta dalyvauti ir tarptautiniame piešinių konkurse „Žemės spalvos“. Atrinkti siuntimui piešiniai.

Pabudusiai žemei reikia žmogaus pagalbos. Turime apsivalyti, susitvarkyti savo aplinką. Juk visur pilna grožio, gyvybės. Aptariant projektinę savaitę, mokiniai ir mokytojai džiaugėsi atliktų darbų gausa, pravestų konkursų, parodų rezultatais. Mokiniai ir visi bendruomenės nariai buvo skatinami saugoti, tausoti , globoti ir mylėti gamtą, mūsų Žemę. Toliau aktyviai dalyvauti patiems ir paraginti artimuosius mokyklos ir bendruomenės organizuojamuose renginiuose, akcijose.

Ugdytiniai visuose darbuose stengėsi parodyti savo sumanumą, iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir išradingumą. Didelį ačiū paukšteliai taria inkilų kalėjams Vilmantui Smilgiui, Tomui Šopiui, Vygantui Jatuliui, Mantui Montrimui, Armandui Gaigalui, Mindaugui Bielskiui. Mokiniai nusprendė, kad gerų darbų darymas yra „užkrečiama liga“ ir palinkėjo visiems kuo greičiau ja susirgti.

Mokytojai Erika Dilinskienė, Raimundas Kaminskas

 

Komentuokite

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai