PRIEŠMOKYKLINIS. ATSAKYMAI Į DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS

Posted Publikavo administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
26

Švietimo ir mokslo ministerijos atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, priimant į priešmokyklinę įstaigą.                                                                                                                                                                                                                                                           .

Nuo kada priešmokyklinis ugdymas Nuo 2016 metų rugsėjo 1 d.
tampa privalomas?
Koks jo tikslas? Padėti vaikui sėkmingai pasirengti mokyklai. Tyrimai rodo, kad nuo to, ar vaikui buvo sėkminga mokyklos
lankymo pradžia, didžia dalimi priklauso ir tai, kaip jam seksis mokytis toliau.
Ar visi šešerių metų vaikai privalės Taip, visi, kuriems tais kalendoriniais metais sukanka šešeri ir iki pirmosios klasės lieka vieneri metai.
lankyti grupes? Jau dabar priešmokyklinio ugdymo grupes lanko 96 proc. šešiamečių.
O jeigu vaikas turi specialiųjų ugdymosi Vaikams, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priešmokyklinio ugdymo programa
poreikių? yra pritaikoma. Tokioje grupėje turi dirbti priešmokyklinio ugdymo pedagogas ir mokytojo padėjėjas.
Ar galima vaiką leisti nuo 5 metų? Taip, tuo atveju, jeigu savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba nustatys, kad jis yra brandus ugdytis
pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Ar į priešmokyklinio ugdymo grupes Taip.
bus priimami neskiepyti vaikai?
Kur užregistruoti šešiametį? Jei savivaldybėje yra patvirtinta centralizuota vaikų priėmimo į tokias ugdymo įstaigas tvarka, tada reikia
kreiptis į savo savivaldybės administracijos švietimo padalinį.
Jei savivaldybėje priėmimo tvarka necentralizuota, tada reikia kreiptis į bet kurią įstaigą, vykdančią
priešmokyklinio ugdymo programą.

Komentuokite

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai