Mokinių ugdymas karjerai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Rgs
14
opportunityboulevard Mokinių ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams  ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisivisą gyvenimą. Mokinių ugdymo karjerai uždaviniai. Siekiama, kad mokiniai:
  • pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
  • rastų ir efektyviai... Plačiau

Vaiko teisė į sveikatos apsaugą ir dalyvavimą sprendžiant su juo susijusius klausimus

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Geg
28
sveika Pasaulio Sveikatos Organizacija ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija gegužės 24 – 30 d. mini Vaikų apsaugos savaitę. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras prisideda prie šios savaitės minėjimo. Viena iš demokratinės visuomenės išraiškų – vaiko teisių pripažinimas ir jų reglamentavimas. Lietuvai atgavus nepriklausomybę buvo kuriama nauja teisinė bazė. Tuomet nuošaly... Plačiau

Karjeros specialistų mokymas

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams     Comments Komentarų nėra
Geg
28
image003 Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras vykdo projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kuriuo siekiama sukurti ir išplėtoti nuoseklią, vientisą, darnią karjeros paslaugų (profesinio orientavimo) sistemą bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme. LMITKC kviečia mokyklų pedagogus (įskaitant švietimo pagalbos specialistus) dalyvauti... Plačiau

Etninės kultūros vaikai mokysis nuo darželio iki baigiamųjų klasių

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Bal
24
2122lt Jau nuo kitų mokslo metų mokiniai galės nuosekliau susipažinti su etninės kultūros pagrindais - tokiomis jos sritimis kaip tautos būdas, pasaulėjauta, maistas, kraštotyra, žodinis paveldas, kalendorinės šventės, liaudies medicina ir kt. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius patvirtino Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas. „Jauni žmonės turi pažinti ir... Plačiau

Švietimo ministro įsakymai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokytojams     Comments Komentarų nėra
Bal
17
2122lt Aktualūs švietimo ministro įsakymai, dėl švietimo įstaigų darbuotojų apmokėjimo tvarkos bei neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo. Plačiau

2012 metų įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
24
NEC Švietimo ir  mokslo ministras patvirtino 2012 metų kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščius. Iš  Nacionalinio egzaminų centro tinklalapyje paskelbtų svarstyti  2 tvarkaraščių variantų, atsižvelgiant į interesų grupių dėl 2012 metų tvarkaraščių projektų pareikštas nuomones, atrinktas tas, kuriame  brandos egzaminų... Plačiau

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai