Patvirtintas Lietuvos vaikų Garbingo elgesio internete kodeksas

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Vas
7
Vaikai internete 2013 m. vasario 5 d., Vilnius. Šiandien, minint pasaulinę Saugesnio interneto dieną, Lietuvos vaikai patvirtino ir paskelbė Garbingo elgesio internete kodeksą.  Bendravimas socialiniuose tinkluose, įvaizdis internete, komentavimas, bendravimas elektroniniu paštu – tai kodekso temos, kuriomis vaikai pasirengę vadovautis būdami elektroninėje erdvėje. 2012 m. skelbto tarptautinio „EU Kids Online“ tyrimo rezultatai rodo,... Plačiau

Trumpai apie PUPP

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Vas
7
NEC Mokinys ir buvęs mokinys nuo dalyvavimo pasiekimų patikrinime atleidžiami mokyklos vadovo įsakymu, jeigu mokinį ar buvusį mokinį asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija rekomenduoja atleisti nuo pasiekimų patikrinimo. Gydytojų konsultacinės komisijos pažymoje pagal Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą... Plačiau

Naujas lankstinukas „Vaikas ir šuo namuose“

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
25
suo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Neinfekcinių ligų profilaktikos skyrius išleido naują lankstinuką „Vaikas ir šuo namuose“. Lankstinukas gali būti naudingas tiek visuomenės sveikatos specialistams, tiek tėvams. Jame pateikiama informacija apie šunų įkandimus bei kaip jų išvengti. Jį galima rasti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro svetainės www.smlpc.lt skiltyje „Atmintinės,... Plačiau

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo programos projektas

Posted Paskelbė administratorius -> Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
24
Elementary_School_Kids_Raise_Hand_in_class_4X3 (IPUP) 2-ame etape parengta/atnaujinta ir išleista: Keisti/atnaujinti programą nutarta dėl šiuolaikinio gyvenimo realijos ir iššūkių, tikslų, uždavinių, metodų, priemonių, vertinimo. Kuo mažesnis vaikas – tuo didesnis pedagogas, nes jis asmenybės formuotojas. Šia programa siekiama užtikrinti ugdymo dermę tarp ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, atsižvelgiant į naujų tyrimų rezultatus. Siekiama ieškoti naujų... Plačiau

Respublikinė pradinių klasių mokytojų ir mokinių mokomoji – pažintinė konferencija.

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
23
laiko_ratu (45)

„Medžiai mūsų gyvenime: praeitis, dabartis, ateitis“

PROGRAMA - KVIETIMAS

2013 m. kovo 20 d.

Kuršėnai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Konferencijos nuostatai reglamentuoja konferencijos tikslus, uždavinius, dalyvius, organizavimo tvarką.
  2. Konferenciją organizuoja Kuršėnų Pavenčių mokykla, koordinuoja Šiaulių rajono švietimo centras. Konferencija vyks kovo 20  d.  Kuršėnų Pavenčių mokykloje
(Ventos 17,... Plačiau

Kviečiame dalyvauti tyrime apie mokyklos veiklos kokybę.

Posted Paskelbė administratorius -> Mokiniams, Mokytojams, Tėvams     Comments Komentarų nėra
Sau
22
Kalendoriai Šiuo metu atliekame tyrimą apie mokyklos veiklos kokybę. Kviečiame išreikšti savo nuomonę, apklausą užpildę internetu. Pagarbiai, mokyklos administracija. Tėvams: www.manoapklausa.lt/apklausa/414706982/ Mokytojams: www.manoapklausa.lt/apklausa/414745932/ Moksleiviams: Plačiau

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai